+855 78 870 888

គម្រោងរបស់យើង

The River.Ta Khmao Project is a joint venture between developer by OKNHA Tang Kung and a Malaysian investor, also the owner of Riverside Group of Melbourne, Australia, one of the leading property development and investment companies in Victoria.

បទពិសោធន៍ជាង ២០ ឆ្នាំ

+ 11

ឆ្នាំប្រតិបត្តិការ

+ 10

ឆ្នាំនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍

50

ឆ្នាំនៃគោលដៅរយៈពេលវែង

សកម្មភាពថ្មីៗរបស់យើង

ផ្ទះអាជីវកម្មក្រោមតម្លៃទីផ្សារ ជួលត្រឹមតែ 1,xxx$ ក្នុងមួយល្វែង

ផ្ទះអាជីវកម្មតម្លៃក្រោមទីផ្សារ ជួលត្រឹមតែ 1,xxx$ ក្នុងមួយល្វែងសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក តាមបណ្តោយមាត់ទន្លេតាខ្មៅ ក្រុងតាខ្មៅ ផ្លូវ 107,108,210,209 នៅកណ្តាលក្រុង

សកម្មភាពបុគ្គលិកផ្នែកលក់នៅផ្សារទំនើបរតនាផ្លាហ្សា ដើម្បីណែនាំគម្រោងរបស់យើង

ជាមួយនឹងតម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់ផ្ទះលក់ទំនិញ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ នៅថ្ងៃទី ២១ ខែតុលា ក្រុមការងារគម្រោង “The River Takhmao” បានទៅធ្វើបទបង្ហាញ និងណែនាំគម្រោងរបស់យើង

យើងពិតជាមានមោទនភាពដែលមានទីតាំងមួយផ្សេងទៀតនៅផ្សារធំថ្មី

ជាមួយនឹងតម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់ផ្ទះលក់ទំនិញ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ នៅថ្ងៃទី 21 ខែតុលា ក្រុមការងារគម្រោង "The River Takhmao" របស់យើងបានធ្វើបទបង្ហាញ និងណែនាំ

កម្មសិទ្ឋិ​ និងគ្រប់គ្រងដោយ​ ឧកញ៉ា តាំង គួង

Logo-All-Brand-TK-512px-x-512px-Website-04
Logo-All-Brand-TK-512px-x-512px-Website-01
Logo-All-Brand-TK-512px-x-512px-Website-02
Logo-TKL-The-river-TK-300px-x-300px