+855 78 870 888

2022 កាន់តែអស្ចារ្យជាមួយប្រូម៉ូសិន 50% សំរាប់ផ្ទះពាណិជ្ជកម្មជួល ប្រកបអាជីវកម្មជាប់មាត់ទន្លេក្រុងតាខ្មៅ

2022- កាន់តែអស្ចារ្យជាមួយប្រូម៉ូសិន 50% សំរាប់ផ្ទះពាណិជ្ជកម្មជួល ប្រកបអាជីវកម្មជាប់មាត់ទន្លេក្រុងតាខ្មៅ ទីប្រជុំជន ក្បែរសាលារៀន / ធនាគារ / ផ្សារទំនើប មានអាជីវកម្មធំៗដូចជា Starbucks / Chicken Pop / Amazon cafe នឹងអាជីវកម្មជាច្រើនទៀតកំពុងដំណើរការ… ផ្លូវធំទូលាយ នឹង សុវត្ថិភាពខ្ពស់ ផ្លូវលេខ 107,108,210,209 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម : 085 | 087 870 88
Read More