+855 78 870 888

2022 កាន់តែអស្ចារ្យជាមួយប្រូម៉ូសិន 50% សំរាប់ផ្ទះពាណិជ្ជកម្មជួល ប្រកបអាជីវកម្មជាប់មាត់ទន្លេក្រុងតាខ្មៅ

2022- កាន់តែអស្ចារ្យជាមួយប្រូម៉ូសិន 50% សំរាប់ផ្ទះពាណិជ្ជកម្មជួល ប្រកបអាជីវកម្មជាប់មាត់ទន្លេក្រុងតាខ្មៅ ទីប្រជុំជន ក្បែរសាលារៀន / ធនាគារ / ផ្សារទំនើប មានអាជីវកម្មធំៗដូចជា Starbucks / Chicken Pop / Amazon cafe នឹងអាជីវកម្មជាច្រើនទៀតកំពុងដំណើរការ… ផ្លូវធំទូលាយ នឹង សុវត្ថិភាពខ្ពស់ ផ្លូវលេខ 107,108,210,209 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម : 085 | 087 870 88
Read More

Land for Sale in Svay Dankum

Land For Sale in Siem Reap The land is well located along National Road 6 with good connectivity between the airport and city centre and in close proximity to Unesco World Heritage site, Angkor Wat. With a land area or just over 4 hectares, the site allows for a large scale development well-suited for retail […]

Read More

Land for Sale in Sangkat Sambuor

22320 Sqm Land For Sale – Sambour, Siem Reap Looking for expansive land on which to build your large-scale project, offering an authentic countryside setting not too distant from the center of Siem Reap? This property may be the supreme choice: a 2.2-hectare (220000 sqm.) land now being offered for sale with a hard title. […]

Read More